Deelnamevoorwaarden

1. Onder alle inzenders van het juiste antwoord worden drie reizen naar Lissabon (of naar keuze € 1.000 contant) verloot. De genoemde prijs is netto. U hoeft geen kansspelbelasting te betalen, want die wordt door WENZ voldaan.

2. Deelname is alleen online en via de meegeleverde bestelbon mogelijk.

3. De actie sluit op 13-02-2017. Na het sluiten van de actie vindt de verloting plaats
door een onpartijdige derde. De winnaars worden uiterlijk 30-09-2017 bekendgemaakt. Deze actie is georganiseerd conform de gedragscode promotionele kansspelen. Mocht u klachten hebben over deze actie, dan kunt u zich wenden tot WENZ, Postbus 134, 3000 AC Rotterdam.

4. U hoeft niet te bestellen om mee te kunnen doen. Een bestelling beïnvloedt uw kans om te winnen niet.

5. Medewerkers en inwonende gezinsleden van WENZ zijn van deelname uitgesloten.

6. De winnaars kunnen getoond worden in een winnaarsgalerij. De winaars worden schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht.

7. De actie is georganiseerd door K-Mail Order GmbH & Co. KG, Sachsenstraße 23, 75177 Pforzheim, Duitsland ter promotie van het merk WENZ, en wordt over het hele concern ingezet.

8. Alle deelnemers
stemmen in met de bovengenoemde voorwaarden. Kennelijke druk- en zetfouten binden WENZ niet. U kunt niet tegen de uitslag in beroep gaan.