Deelnamevoorwaarden

1. Beantwoord de vraag van de online winactie op wenz.nl/hamburg. Onder alle inzenders van het juiste antwoord wordt een reis naar Hamburg (of naar keuze € 1500,- contant)
verloot. De genoemde prijs is netto. U hoeft geen kansspelbelasting te betalen, want die wordt door WENZ voldaan.

2. Deelname is alleen online mogelijk.

3. De actie sluit op 31-08-2017. Na het sluiten
van de actie vindt de verloting plaats door een onpartijdige derde. De winnaars worden uiterlijk 31-03-2018 bekendgemaakt. Deze actie is georganiseerd conform de gedragscode promotionele kansspelen. Mocht u klachten hebben over deze actie, dan kunt u zich wenden tot WENZ, Postbus 134, 3000 AC Rotterdam.

4. U hoeft niet te bestellen om mee te kunnen doen. Een bestelling beïnvloedt
uw kans om te winnen niet.

5. Medewerkers en inwonende gezinsleden van WENZ zijn van deelname uitgesloten.

6. De winnaars kunnen getoond worden in een winnaarsgalerij. De winaars worden schriftelijk
of per e-mail op de hoogte gebracht.

7. De actie is georganiseerd door K-Mail Order GmbH & Co.
KG, Sachsenstraße 23, 75177 Pforzheim, Duitsland ter promotie van het merk WENZ, en wordt over het hele concern ingezet.

8. Alle deelnemers stemmen in met de bovengenoemde voorwaarden. Kennelijke druk- en zetfouten binden WENZ niet. U kunt niet tegen de uitslag in beroep gaan.